Bokföring

Bokföring är registrering av finansiella transaktioner, dvs. att hålla reda på hur mycket pengar man har fått och hur mycket man har spenderat. Redovisningskonsulter sammanställer rapporter som visar intäkter och kostnader för olika områden inom en organisation för att visa om verksamheten är lönsam eller inte. Bokföring kan även omfatta andra typer av verksamheter, t.ex. bokföring för bokförlag.

En revisor sammanfattar båda sidorna av en transaktion i ett dokument som kallas dubbel bokföring. Detta gör det möjligt för alla berörda parter att kontrollera att bokföringen är korrekt genom att jämföra den med sina egna bokföringsuppgifter. Bokföring kan göras för hand eller med datorprogram. Revisorn använder särskilda huvudböcker för att hålla dessa poster organiserade. Ett kalkylblad kan också användas, men det skulle bara ge enkla numeriska uppgifter utan någon stödinformation om vem som äger den eller hur den beräknades. Bokföring kan också avse att föra ekonomiska räkenskaper för enskilda personer, vilket inte är samma sak som att göra bokföringsarbete.

Jag har ett företag i Bromma och jag har alltid varit dålig med siffror och kan inte mycket mer än multiplikationstabellen, därför behöver jag vända mig till en redovisningsbyrå, och jag är så nöjd med all hjälp jag får. Bokföring kan vara en komplicerad verksamhet och det är så lätt att göra misstag, men personerna på på denna bokföringsfirma kan verkligen sina saker och stör mig inte med onödiga frågor, och jag kan koncentrera mig utan att oroa mig för något annat!

Konsulterna använder olika metoder för att spåra transaktioner. Bokföringsprogram automatiserar dessa processer genom att tillhandahålla instruktioner för inmatning av transaktioner samt rapporter som sammanfattar dem. De uppgifter som samlas in av bokföringssystem omfattar vanligtvis följande 

– Bokhållare måste hålla alla register (oavsett hur de dokumenteras) tillgängliga för granskning vid en revision.

Transpararens om Skattemyndigheten gör ett stickprov.

Hejdå!!!